Aandachtspunten Buitenduurzaamheid

LineofHouses

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de receptuur is verf eigenlijk een halffabricaat. Het zit in

een bus en moet nog aangebracht worden. Het aanbrengen is vakwerk. Hier staat en valt het product

mee. Een te dunne laag zal sneller verweren dan een laag conform de gegevens vermeld in onze

documentatie.

Naast het aanbrengen zijn de applicatie omstandigheden van groot belang. Het aanbrengen tijdens

lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid zal de kwaliteit van de verffilm niet ten goede komen.

Vroegtijdig verval van het aangebrachte verfsysteem is het resultaat.

De vraagt rijst nu — wat is de duurzaamheid van een verf of verfsysteem?

Dit is sterk afhankelijk van de expositie omstandigheden, detaillering, ondergrond en het aanbrengen.

We kunnen stellen dat verf een veelzijdig materiaal is, dat op de juiste manier toegepast dient te

worden.

Factoren die de duurzaamheid van verven bepalen zijn:

  • type verfproduct
  • applicatie
  • aantal lagen
  • laagdikte
  • expositie ( windrichting en beschut door een overstek bijvoorbeeld )
  • milieu
  • reiniging van schilderwerk
  • levensduur van een bepaald verftype
  • meerjarenverwachtingspatroon
  • einde levensduur

Onderstaand informatie over de voornoemde factoren.

Type verfproduct

Het is belangrijk u zich af te vragen waar het verfproduct voor dient. Voor een gevelbeschieting of op

houten ramen, deuren en kozijnen? Gaat het om tuinhout of een geverniste voordeur? Met een beetje

logica komt u vanzelf tot een verantwoorde keuze. U past uiteraard geen hoogglanzende producten

toe op tuinhout, maar wel op houten kozijnen, ramen en deuren. Op tuinhout kunt u het beste een

dekkende beitsverf aanbrengen. Transparante verfproducten hebben een mindere duurzaamheid dan

dekkende verfproducten.

Applicatie

Zoals gezegd is verf een halffabricaat. Het aanbrengen moet goed uitgevoerd worden. Niet te dun

maar ook niet te dik. Wat u niet moet doen is de verf sterk verdunnen. Door het verdunnen wordt het

bindmiddel rond het pigment opgelost met als resultaat vroegtijdige verkleuring en verwering. De

pigment- deeltjes steken als het ware boven het bindmiddel uit. Enkele procenten terpentine

toevoegen is geen probleem. Gebruik geen thinner. Dit is een schoonmaakverdunning.

Aantal lagen

Dit onderdeel zal u duidelijk zijn. Hoe meer lagen, hoe beter de duurzaamheid. Voor een optimale

duurzaamheid adviseren wij u per schildersbeurt twee lagen aan te brengen. Desnoods de horizontale

delen eenmaal extra behandelen. Deze delen hebben het meest lijden van vocht en zonbelasting.

Laagdikte

Probeert u de natte laagdikte aan te houden zoals vermeld in de documentatie. De natte laagdikte is

alleen te meten met een natte laagdikte kam. Deze zult u waarschijnlijk niet hebben. Beoordeel dan of

het verbruik overeenkomt met de gegevens vermeld in de kenmerkenbladen.

Expositie

Uit het schema kunt u opmaken dat expositie (ligging en bescherming door een overstek ) van grote

invloed is op het verfsysteem. De zuidzijde is de zijde die in de praktijk het snelste zal verweren. In

tegenstelling tot de noordzijde. Hier komt weinig zonlicht. Wel blijft deze zijde langer nat dan de

overige zijden. Mos- en algaangroei komen op de noordzijde vaker voor dan op de overige zijden.

Vooral projecten aan de kust hebben veel te lijden. Hier is regelmatig het verwijderen van zoutaanslag

van groot belang. Aan de kust is er meer UV-licht en ook het ronddwarrelende zand heeft een

negatieve invloed op de verflaag

blog-art2

Milieu

Het milieu is ook bepalend voor de duurzaamheid. Woont u in landelijk of in een omgeving waar veel

milieuvervuiling is? In een industrieel milieu adviseren wij het schilderwerk regelmatig te reinigen.

Reinigen

Het reinigen van schilderwerk is van groot belang voor de duurzaamheid van verf. Vervuiling bevat

vaak minuscule koolstofdeeltjes. Koolstof heeft de eigenschap veel vocht op te nemen maar ook

zuren afkomstig uit de luchtverontreiniging. Deze zuren hebben een negatieve invloed op het behoud

van het schilderwerk. Ook algen en mossen zijn slecht voor het schilderwerk. Optisch ziet het er niet

fraai uit en het schilderwerk blijft relatief gezien lang nat. Constateert u mos- en algaangroei dan is het

behandelen met een speciaal preparaat wenselijk. Als u dit enkele malen per jaar doet dan blijft de

groene aanslag steeds langer weg. Mos- en algaangroei treedt veelal op bij objecten in een bosrijke

omgeving. Vraagt u de glazenwasser om ook het schilderwerk even te reinigen.

Meerjarenverwachtingspatroon

Voor uw auto heeft u een onderhoudsboekje. Voor verf geldt dit eigenlijk ook. Vraag uw leverancier

om een meerjarenverwachtingspatroon op te stellen. In dit document staat wanneer er onderhoud

uitgevoerd moet worden. De looptijd van zo, n patroon is 10 jaar. Na 10 jaar het schilderwerk opnieuw

beoordelen. Behalve het buitenschilderwerk is onderhoud aan de beglazing en binnenzijde van het

buitenwerk van belang om uw project langdurig in stand te houden. Vooral monumenten dienen zeer

regelmatig beoordeeld te worden.

Einde levensduur

Niets heeft het eeuwige leven. Zo ook een verfsysteem. Na een aantal jaren is het verfsysteem zo dik

geworden dat het wenselijk is deze te verwijderen en opnieuw een verfsysteem aan te brengen.

Meestal is dit na 30 jaar. Een tweede criterium is de laagdikte van het verfsysteem. Bij een laagdikte

van 350 micrometer of hoger zal het verfsysteem verwijderd dienen te worden. De onderliggende

verflagen zijn zo hard geworden dat deze spanningen kunnen veroorzaken. Onthechting en het

ontstaan van blazen is het gevolg.

Комментирование запрещено