Betrouwbare kalkmortel tegen snel acrylaatkit

In elk huis komt elke dag een grote hoeveelheid vocht vrij bij het koken, douchen, wassen en drogen en schoonmaken van de woning. Daarnaast komt vocht vrij door uitademing en transpiratie van vocht door de aanwezige mensen in de woning. Een gemiddeld gezin van 4 personen produceert ca. 12 liter vocht per dag (en nacht). Een volwassen persoon produceert 2 liter vocht per 24 uur. Wie kent niet de vochtige, beslagen spiegels in de badkamer, of de beslagen ramen in de slaapkamer? Vochtproblemen komen vaak voor in slecht geventileerde woningen, maar ook in te goed geïsoleerde woningen.

De laatste jaren is men op jacht geweest naar kieren en ontstond de neiging om de aansluiting van de stijlen op het muurwerk dicht te kitten. Hierdoor wordt het vocht dat in de constructie aanwezig is zodanig opgesloten dat een grote kans op inrotting van de kozijnstijlen ontstaat; herkenbaar aan zacht hout en inrotting halverwege. Als het vocht niet uit het huis kan ontsnappen (te weinig ventilatie) zal het zich verzamelen en een uitweg zoeken naar de koudste gedeeltes van het huis. Meestal vindt condensatie van vocht plaats op ramen, kozijnen en koude niet-geïsoleerde wanden.

De brochure “Restauratie en beheer” van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geeft de volgende beschrijving: “Oude bouwconstructies hebben in het algemeen een open karakter; vocht en lucht kunnen zich vrij door de materialen en de constructie bewegen. Zo ontstaat er een natuurlijk evenwicht, dat – indien er sprake is van een goede constructie – zodanig is dat de materialen geen risico lopen. Nieuwe materialen (bijvoorbeeld akrylat kit) die in de eerste plaats voor nieuwbouw zijn ontwikkeld, hebben daarentegen vaak een gesloten, dampdicht karakter. Door nieuwe materialen toe te passen in oude constructies kan de bouwfysische eenheid worden verstoord. Vochtopeenhoping kan het gevolg zijn.”

Volgens het “Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg, Delft, UMD 2010”, is het niet toegestaan om openingen tussen kozijn en muur met kit af te dichten. De naden tussen kozijn en gevel moeten met een damp-open-voeg van kalkspecie worden afgedicht.

Het is dus van groot belang dat historische constructies damp-open worden gehouden. Vocht in het gebouw migreert in dampvorm door de niet geventileerde constructies. Aangezien de gebouwen qua dampdiffusie en thermische eigenschappen, oorspronkelijk overwegend ‘lek’ zijn gebouwd, heeft het afsluiten van die constructies ernstige gevolgen. Het vochtgehalte in de constructies zal toenemen, waardoor houten elementen zoals balken of kozijnen veelal een te hoge vochtconcentratie krijgen, waardoor rot kan ontstaan. IJzeren ankers in de gevels gaan sneller corroderen, wat weer tot scheurvorming in het metselwerk zal leiden. Vocht dat door inwendige condensatie in de constructie komt kan er door de waterwerende laag niet uit wat het verval versnelt. ‘s Winters bevriest dit vocht en beschadigt zo de stenen.

Ons bedrijf heeft vaak situaties aangetroffen, met negatieve gevolgen vanwege akrylaatkit. Dan zien we gebroken verflagen op het kit (want kit is flexibeler dan verf), waaronder houtrot is ontstaan. Wij gebruiken geen kit bij onze werkzaamheden en we raden het cliënten ook af.

Zie hier wat foto’s van schade, die door acrylaatkit is veroorzaakt.

 

 

Комментирование запрещено