Onze garantie

We garanderen een juiste behandeling van de ondergrond en een vakkundige verwerking van de verfproducten, conform de voorschriften van de fabrikant. Het uitgevoerde schilderwerk zal gedurende de garantieperiode geen gebreken vertonen. Onder gebreken wordt in het kader van de garantie verstaan: het dusdanig afbladderen, barsten, onthechten of verweren van de verf dat de beschermende werking van het systeem teniet wordt gedaan.

We verstrekken een garantiecertificaat met betrekking tot het uitgevoerde werk. Het garantiecertificaat laat de aansprakelijkheid van Ondernemer voor eventuele gebreken in het werk op grond van de wet onverlet. Een garantie wordt gegeven voor het houtwerk in goede staat van onderhoud voor een periode  van 5 tot 7 jaar.

Bij middelmatig/slecht onderhoud c.q erg slechte staat van het houtwerk wordtin samenspraak met de opdrachtgever de mogelijkheid van een garantie besproken. Bij VVE’s en bedrijven met een inspectierapport, wordt de garantie op grond van het inspectierapport besproken.

De consument kan voor totstandkoming van de overeenkomst gebruik maken van de optie om een extra garantie van twee jaar te bedingen. De garantietermijn bedraagt in dat geval zeven jaar vanaf de datum van oplevering. De consument zal de ondernemer in de gelegenheid stellen om in het vierde jaar na oplevering een ‘tussenbeurt’ uit te voeren. Daartoe ontvangt de consument een schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) bericht van ons.

De garantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden:

Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij de klimaatscheidende elementen, zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan de binnenzijde van deze elementen (het zogenaamde binnen-buitenwerk) vereist. Hiertoe behoort minimaal: het regelmatig reinigen (3-5 keer per jaar) van het houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, hekken en daklijsten; afdichten van naden en opengetrokken houtverbindingen, herstellen van de beglazingsafdichting en treffen van ventilatievoorzieningen.

Buiten de garantie vallen:

 • onjuist onderhoud;
 • mechanische beschadigingen;
 • verlies van glans;
 • normale verkleuring;
 • haarscheurtjes;
 • verborgen gebreken, waaronder gebreken ontstaan door bouwtechnische oorzaken;
 • werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond;
 • Gevallen waarbijde glasaansluiting aan de binnenzijde van de woning (randafdichting van de beglazing) niet goed is waardoor inwatering optreedt;
 • ochtverzamelingen en/of lekkages;
 • onvoldoende periodieke reiniging van het schilderwerk;
 • wijzigingen in het gebruik van het object.

 

Комментирование запрещено